Regulativna tijela i sporovi

Regulatori i sporovi

Podaci o tijelima koja kontroliraju djelatnost

Tijela koja reguliraju djelatnost Trgovca su Povjerenstvo za zaštitu potrošača /KZP/ i Povjerenstvo za zaštitu osobnih podataka (CPDP), sa sljedećim koordinatama:

O CPC-u:

Web stranica: https://kzp.bg/kontakti

Tel: 0700 111 22

E-mail: [email protected]

Adresa: Sofija, trg Slavejkov, A4A, 3, 4 i 6 sp

O CPDP-u:

Web stranica: https://www.cpdp.bg/

Tel: 02 / 91-53-518

E-mail: [email protected]

Adresa: Sofija 1592, bul. „Prof. Cvetan Lazarov ”№ 2

Potrošači mogu koristiti Europsku platformu za online rješavanje sporova (ODR), dostupnu na / http://ec.europa.eu/odr / - jedinstveni pristupni portal koji potrošačima i trgovcima iz EU-a omogućuje rješavanje sporova između njih. .

Alternativno rješavanje sporova (ADR) između potrošača i trgovaca je izvansudsko mirenje na dobrovoljnoj osnovi.

Zajedničke komisije za mirenje pomažu u postizanju sporazuma između potrošača i trgovaca u sporovima oko ugovora o prodaji robe i pružanju usluga.

Opće komisije za mirenje određuju se na regionalnoj osnovi, a za rješavanje sporova između Trgovca i Potrošača nadležna je Opća komisija za mirenje sa sjedištem u Plovdivu i na području djelovanja na teritorije opchine Plovdiv.

Konsolidirani popis priznatih ADR tijela država članica Europske unije može se pronaći na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show