Politika isporuke i povrata

Politika isporuke i povrata

Više pojedinosti o isporuci i povratku možete vidjeti u odjeljku Uvjeti korištenja.

Vaše će narudžbe biti isporučene putem kurirske tvrtke na procijenjeni datum naznačen na stranici.

Bilo koji artikl koji ste kupili, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti povrata, možete vratiti u roku od 14 dana od dana primitka vaše pošiljke.

Odustajanje od ugovora i zamjena

12. Potrošač ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga, bez plaćanja naknade ili kazne u roku od 14 dana od dana prihvaćanja robe od strane potrošača ili treće strane.

Uvjet se ne odnosi na donje rublje i kupaće kostime zbog higijenskih razloga.

13. Kako bi ostvario svoje pravo iz ove klauzule, Korisnik mora nedvosmisleno obavijestiti Trgovca o svojoj odluci da odustane od ugovora, individualizirajući robu koju želi vratiti, navodeći sve detalje o narudžbi i isporuci, uključujući, ali ne ograničavajući se samo: sadržaj i vrijednost narudžbe, podatke osobe koja je naručila, podatke osobe koja je prihvatila isporuku i datum isporuke.

14. Trgovac na svojoj web stranici objavljuje obrazac za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora.

15. Kako bi ostvario pravo na odustanak, Trgovac daje potrošaču mogućnost da ispuni i elektroničkim putem web stranice pošalje standardni obrazac za odustanak ili drugu nedvosmislenu prijavu. U tim slučajevima Trgovac će odmah poslati potrošaču potvrdu o primitku odbijanja na trajnom mediju.

16. Korisnik je dužan vratiti robu o svom trošku zajedno s računom i računom, ako postoji, predajom Trgovcu ili ovlaštenoj osobi, u roku od 14 dana od dana kada je Korisnik izvršio svoje pravo na odustajanje od ugovora.

17. Po povratu roba mora biti u originalnom pakiranju, bez tragova korištenja ili narušavanja komercijalnog izgleda.

18. Trgovac ima pravo odgoditi povrat novca dok se roba ne vrati ili dok se ne dostavi dokaz da je roba vraćena, ovisno o tome koji se od dva događaja dogodio ranije.

19. U slučaju da Korisnik ne ispuni svoju obvezu povrata robe bez obavijesti Trgovca o kašnjenju i bez navođenja valjanog razloga za isto, smatra se da je povukao svoju izjavu za ostvarivanje odustajanja od ugovora.

20. Kada u vezi s izvršenjem ugovora Trgovac ima troškove, a Korisnik odustane od ugovora, Trgovac ima pravo uskratiti odgovarajući iznos za nastale troškove ili zahtijevati njihovo plaćanje.

21. Potrošač nema pravo odustati od ugovora ako su predmet istog:

22. Trgovac vraća Korisniku cijenu koju je platio za vraćenu robu.

Obrazac za povrat možete preuzeti OVDJE