Registracija i identifikacija

Registracija i identifikacija

Trgovac identificira korisnike Stranice pohranjivanjem log datoteka na poslužitelju Stranice.

Trgovac ima pravo prikupljati i koristiti podatke o Korisnicima na temelju i za potrebe provedbe ugovora sklopljenog pod općim uvjetima s Korisnikom. Podaci po kojima se osoba može identificirati mogu uključivati ​​osobne podatke navedene u općim uvjetima, kao i sve druge podatke koje osoba dobrovoljno daje prilikom registracije. Podaci uključuju sve druge koje Korisnik unese, koristi ili pruži prilikom korištenja usluga.

Na stranicu se mogu registrirati samo osobe starije od 16 godina. Prilikom registracije, osoba označava potvrdni okvir kojim se izjavljuje da ima 16 godina.

Trgovac vodi računa i odgovoran je za zaštitu podataka o Korisniku koji su mu postali poznati prilikom registracije, osim u slučajevima više sile, slučajnog događaja ili zlonamjernih radnji trećih osoba.

U obrascu za registraciju koji Korisnik ispunjava prilikom registracije, Trgovac ukazuje na obveznu ili dobrovoljnu prirodu davanja podataka i posljedice odbijanja istih.

Trgovac može otkriti osobne podatke trećim osobama samo u slučajevima predviđenim zakonom i u okolnostima predviđenim zakonom ili uz izričit pristanak Korisnika.

Korisnik se može registrirati ispunjavanjem odgovarajućeg elektroničkog obrasca za registraciju, dostupnog u stvarnom vremenu (on-line) na Internetu na web stranici Trgovca, kako bi izrazio suglasnost s Općim uvjetima.

Pritiskom na virtualni gumb s tekstom "Registracija" ili drugim sličnim tekstom, koji ima snagu pisane potvrde Općih uvjeta, Korisnik daje elektroničku izjavu u smislu Zakona o elektroničkom dokumentu i elektroničkom potpisu, izjavljujući da je upoznat s Općim uvjetima, prihvaća ih i obvezuje se pridržavati ih se. Trgovac može pohraniti u log datoteke na svom poslužitelju IP adresu Korisnika, kao i sve druge podatke potrebne za njegovu identifikaciju i reprodukciju njegove elektroničke izjave o prihvaćanju Općih uvjeta u slučaju pravnog spora. Tekst Općih uvjeta dostupan je na Internetu na web stranici Trgovca na način koji omogućuje njegovu pohranu i reprodukciju.

Prilikom ispunjavanja zahtjeva za registraciju, Korisnik je dužan dati potpune i točne podatke o identitetu (za fizičke osobe), pravnom statusu (za pravne osobe) i druge podatke koje zahtijeva elektronički obrazac Trgovca, te ih ažurirati u 7 (sedam) dana od njihove promjene. Korisnik izjavljuje da je suglasan dati tražene osobne podatke, osiguravajući da su podaci dani tijekom procesa registracije točni, potpuni i točni te će ih pravovremeno promijeniti ako se potonji promijene. U slučaju davanja netočnih podataka, Trgovac ima pravo prekinuti ili obustaviti odmah i bez prethodne najave pružanje usluga i održavanje registracije Korisnika.

Prilikom registracije, Korisnik dobiva jedinstveno korisničko ime, koje može biti e-mail ili podaci koje korisnik daje s društvenih mreža ili usluga identifikacije trećih strana, te lozinku za pristup uslugama dostupnim putem web stranice.

Korisnik može upravljati svojim korisničkim profilom na stranici. Preko vašeg računa.

Korisničko ime s kojim se Korisnik registrira ne daje mu nikakva druga prava osim onih izričito navedenih u ovim uvjetima.

Registrator u svojstvu predstavnika pravne osobe dužan je unijeti svoje puno ime i prezime i adresu, odn. naziv pravne osobe koju zastupa.

Korisnik je dužan poduzeti svu brigu i poduzeti potrebne mjere koje su razumno potrebne radi zaštite svoje lozinke, kao i da svoju lozinku ne odaju trećim osobama te odmah obavijestiti Trgovca u slučaju neovlaštenog pristupa, te u slučaju vjerojatnosti i sumnje u takve. On snosi odgovornost i rizik za zaštitu svoje lozinke, kao i za sve radnje koje izvrši on ili treća osoba koristeći njegovu lozinku.